Begroting 2021

Home

Financiën

Samenvattend overzicht van baten en lasten

Een gemeentelijke organisatie is budget gestuurd. Dat wil zeggen dat de gemeentelijke taken mogen worden uitgevoerd binnen door de raad aangemerkte budgetten, lees: toegestane lasten. De raad heeft immers het budgetrecht. Lasten worden daarom weergegeven met een "+"; baten dienen als dekking voor de toegestane lasten en worden met een "-" weergegeven. Om misverstanden te voorkomen worden negatieve resultaten (verlies of nadeel) aangeduid met een "-" en worden positieve resultaten (winst of voordeel) aangeduid met een "+"

Bedragen x 1.000

Omschrijving

Begroting 2020 na wijzigingen

Begroting    2021

Begroting    2022

Begroting    2023

Begroting    2024

Lasten

Samen Someren

21.025

22.005

21.904

21.987

21.902

GreenLab 2030

2.397

3.645

2.138

2.002

2.029

Aantrekkelijk wonen

16.178

12.700

15.159

11.431

12.078

Hart van Someren

1.076

881

431

425

425

Bedrijfsvoering

11.788

10.382

9.642

9.548

8.588

Totaal Lasten

52.464

49.613

49.274

45.393

45.022

Baten

Samen Someren

-4.181

-4.333

-4.122

-4.122

-4.122

GreenLab 2030

-953

-2.016

-459

-579

-579

Aantrekkelijk wonen

-10.628

-8.052

-10.269

-6.861

-6.617

Hart van Someren

-132

-246

-246

-246

-246

Bedrijfsvoering

-37.153

-34.685

-34.100

-33.513

-33.727

Totaal Baten

-53.047

-49.332

-49.196

-45.321

-45.291

Resultaat

588

-277

-79

-70

269

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43