Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf: Grondbeleid

Paragraaf: Grondbeleid

Het grondbeleid heeft veel invloed op de realisatie van programma’s op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, verkeer, cultuur, sport, recreatie en economische zaken. Het grondbeleid heeft daarnaast een grote financiële impact en brengt hierdoor risico’s met zich mee.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43