Begroting 2021

Programmaplan

3. Aantrekkelijk wonen

Gemeente Someren zet in op het eigentijdse, dorpse gemeenschapsgevoel, de veiligheid, de nabijheid van natuurgebieden en het brede aanbod aan voorzieningen binnen handbereik. Deze woongemeente is gericht op mensen die graag rustig landelijk willen wonen, maar wel dichtbij grootstedelijke voorzieningen en werk. In dit programma staan de veiligheid, duurzaamheid en aantrekkelijkheid van onze leefomgeving en infrastructuur centraal.
Dit programma omvat de taakvelden Veiligheid, Verkeer, Wegen, Volksgezondheid, Milieu, Grondexploitatie, Wonen en Bouwen.

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

12.700

25,6 %

Baten

8.053

16,2 %

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43