Begroting 2021

Programmaplan

5. Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering staat voor alle taken gericht op inrichting en aansturing van de organisatie en processen. Hieronder vallen de onderwerpen bestuur, burgerzaken, overhead en algemene dekkingsmiddelen.
Niet alleen buiten het gemeentehuis, maar ook erbinnen is aandacht voor actualiteit. Dat kan zijn vanuit wetswijzigingen, maar ook vanuit veranderende maatschappelijke normen en waarden. Alles met het doel om interactief en betrouwbaar te blijven.
Dit programma omvat het taakveld Bestuur en Ondersteuning

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

10.381

20,9 %

Baten

34.962

70,5 %

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43