Begroting 2021

2. GreenLab 2030

Indicatoren

Prestatie-indicatoren

Publicatiedatum: 07-09-2020

Indicator

Eenheid

Periode

Someren

Grootte klasse <25.000

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inwoners 15-64 jaar

2019

183,80

159,20

Beschrijving:

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Bron:

LISA

Functiemenging

%

2019

53,60

48,70

Beschrijving:

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Bron:

CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43