Begroting 2021

3. Aantrekkelijk wonen

Indicatoren

Prestatie-indicatoren

Publicatiedatum: 07-09-2020

Indicator

Eenheid

Periode

Someren

Grootte klasse <25.000

Misdrijven - Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

2018

0,30

0,60

Beschrijving:

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Bron:

CBS - Diefstallen

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2018

2,70

3,00

Beschrijving:

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Bron:

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

2018

2,20

3,70

Beschrijving:

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Bron:

CBS - Criminaliteit

Misdrijven - Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2018

1,60

2,10

Beschrijving:

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Bron:

CBS - Diefstallen

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

2019

138

110

Beschrijving:

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar.

Bron:

Stichting Halt

Hernieuwbare elektriciteit

%

2018

12,50

nb

Beschrijving:

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Bron:

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Demografische druk

%

2020

68,20

79,40

Beschrijving:

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Bron:

CBS - Bevolkingsstatistiek

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2018

65

136

Beschrijving:

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Bron:

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

2019

8,30

9,30

Beschrijving:

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

Bron:

ABF - Systeem Woningvoorraad

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2019

285

nb

Beschrijving:

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Bron:

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

2020

740

827

Beschrijving:

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Bron:

COELO, Groningen

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

2020

699

749

Beschrijving:

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Bron:

COELO, Groningen

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43