Begroting 2021

5. Bedrijfsvoering

Verbonden Partijen

Publiekrechtelijk

Naam

Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Plaats

Helmond

Naam

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

Plaats

Oss

Privaatrechtelijk

Naam

Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuid-Oost Brabant (BIZOB)

Plaats

Oirschot

Naam

Brabant Water NV

Plaats

Den Bosch

Naam

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Plaats

Den Haag

Voor een uitgebreide toelichting van de Verbonden Partijen verwijzen we u naar:
Paragraaf Verbonden Partijen

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43