Begroting 2021

1. Samen Someren

Verbonden Partijen

Publiekrechtelijk

Naam

Senzer (handelsnaam van de uitvoeringsorganisatie Werkbedrijf Atlant de Peel)

Plaats

Helmond

Naam

Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

Plaats

Deurne

Voor een uitgebreide toelichting van de Verbonden Partijen verwijzen we u naar:
Paragraaf Verbonden Partijen

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43