Begroting 2021

1. Samen Someren

Investeringsposten

In dit overzicht is de recapitulatie opgenomen van alle nieuwe investeringsprojecten voor het programma Samen Someren. De investeringen met een afschrijvingstermijn worden geactiveerd en via de kapitaallasten in de exploitatie opgenomen. Alle investeringen zonder afschrijvingstermijn worden volledig rechtstreeks in de exploitatie verantwoord. Deze eenmalige lasten worden uit de reserve gedekt.

Taak-

Afschr.

Bedrag investering x 1.000

Nr

veld

Naam investering

term

2021

2022

2023

2024

Programma 1. Samen Someren

21-4200

4.2

Aanpassing en uitbreiding Varendonck College Someren

40

5.903

21-4300

4.3

PV panelen 't Drempeltje

12

21-5100

5.1

Project LEEF Someren (schooljaar 2021/2022 en 2022/2023)

319

21-5201

5.2

PV panelen gymzalen

23

21-5202

5.2

Bijdrage gemeente Asten vervanging hockeyveld HCAS

10

100

21-5600

5.6

PV panelen bibliotheek

25

25

21-6100

6.1

PV panelen de Bunt

25

66

21-6101

6.1

PV panelen de Wijers

11

21-6102

6.1

PV panelen de Vurherd

18

Totaal programma

6.478

0

0

0

Toelichting

Aanpassing en uitbreiding Varendonck College Someren
In het Integraal Huisvestingsplan 2019-2033 heeft de gemeenteraad op 7 november 2019 de intentie uitgesproken om het Varendonck College te huisvesten op één locatie, namelijk Kanaalstraat 14 te Someren. Op 2 juli 2020 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van € 5.903.000,00 voor de aanpassing en uitbreiding van genoemd gebouw (onder voorbehoud van de vaststelling van de Begroting 2021 (investeringsprogramma 2021)).

PV panelen (diverse gebouwen)
Op verzoek van de raad worden de gemeentelijke gebouwen onderzocht op de mogelijkheid voor het aanbrengen van zonnepanelen. De terugverdientijd bedraagt circa 10 jaar.

Project LEEF Someren (schooljaar 2021/2022 en 2022/2023)
Uitvoeren projectplan LEEF Someren schooljaar 2021/2022 t/m 2022/2023. Doelstelling is het stimuleren mee te doen met sport, bewegen en cultuur waarbij specifieke aandacht is voor talentontwikkeling van de jeugd, participatie van kwetsbare doelgroepen en het actief samenbrengen van inwoners. Hierbij is sport, bewegen en cultuur een verbindende schakel.

Bijdrage gemeente Asten vervanging hockeyveld HCAS
De toplaag van een kunstgras (zand) hockeyveld HCAS moet worden vervangen. In het kader van de intergemeentelijke afspraken draagt de gemeente Someren bij naar rato van het aantal Somerense leden.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43