Begroting 2021

1. Samen Someren

Speerpunten

Wat willen we bereiken?

Leefbaarheid en levendigheid stimuleren door het faciliteren van verenigingen, evenementen en activiteiten.

Actiepunten Begroting 2021

Nr

1.2.1

Naam

Evalueren van het evenementenbeleid. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor het verlagen van de drempels voor evenementenvergunningen.

Planning

03-2021

Ambtelijk:

Marc Dieteren

Bestuurlijk:

Dilia Blok

Nr

1.2.2

Naam

 Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar het rendabeler exploiteren van het zwembad.

Planning

06-2021

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Guido Schoolmeesters

Nr

1.2.3

Naam

 Onderzocht wordt op welke manier de buitensportaccommodaties effectiever en   
 efficiënter kunnen worden benut.

Planning

06-2021

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Guido Schoolmeesters

Wanneer zijn we tevreden?

1.2.1

Als het proces van het aanvragen efficiënt en effectief is ingericht.

1.2.2

Als er een voorstel ligt over de toekomst van het zwembad dat draagvlak heeft in de

samenleving en een financiële besparing oplevert.

1.2.3

Als een verkenning is uitgevoerd over de mogelijkheden hoe de

buitensportaccommodaties effectiever en efficiënter kunnen worden benut.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43