Begroting 2021

1. Samen Someren

Speerpunten

Wat willen we bereiken?

Voor het bestaansrecht van een kleine gemeente is het belangrijk om dicht bij onze burgers te staan. Om dit te behouden willen we de contacten met dorps -en wijkraden beter onderhouden en hen meer stimuleren en faciliteren. We willen als raad en college nog meer die contacten en verbindingen met de inwoners opzoeken met de nadruk op communicatie. Daarbij zijn ook andere structuren nodig waarbij we nadrukkelijk de verbinding met de omgeving blijven zoeken. Dit vereist flexibiliteit in beleid en integrale afstemming met omgeving en betrokkenen. We zijn een open en transparante gemeente en we willen inwoners, ondernemers en partners goed en snel informeren. We gaan graag het gesprek aan en kiezen waar dat kan voor interactie, participatie en samenwerking.

Actiepunten Begroting 2021

Nr

1.1.1

Naam

Implementeren van de participatienota.

Planning

12-2021

Ambtelijk:

Buck Messing

Bestuurlijk:

Dilia Blok

Wanneer zijn we tevreden?

Wanneer inwoners, ondernemers en partners voldoende tevreden zijn over de wijze waarop zij juist en tijdig geïnformeerd zijn en tevreden zijn over de mate van betrokkenheid.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43