Begroting 2021

2. GreenLab 2030

Speerpunten

Wat willen we bereiken?

Someren is een toeristische gemeente, waar inwoners en bezoekers genieten van een gevarieerd en complementair aanbod in de verblijfs- en dagrecreatieve sector en in de horeca.

Actiepunten Begroting 2021

Nr

2.2.1

Naam

Realiseren van projecten van het uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie.

Planning

12-2021

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Louis Swinkels

Nr

2.2.2

Naam

 Het verminderen of beperken van de gemeentelijke rol bij evenementen.

Planning

06-2021

Ambtelijk:

Frank van Kruijsdijk

Bestuurlijk:

Louis Swinkels

Wanneer zijn we tevreden?

2.2.1

Als meerdere projecten van het uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme zijn
gerealiseerd.

2.2.2

Als er een keuze is gemaakt over de rol van de gemeente bij evenementen.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43