Begroting 2021

2. GreenLab 2030

Speerpunten

Wat willen we bereiken?

Bewoners en bezoekers ervaren het buitengebied van Someren als aangenaam om te verblijven en te recreëren, zonder de economische functie van het buitengebied “geweld” aan te doen.

Actiepunten Begroting 2021

Nr

2.1.1

Naam

Mooier buitengebied door toetsingskader Beeldkwaliteit.

Planning

12-2021

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Louis Swinkels

Wanneer zijn we tevreden?

2.1.1

Wanneer het huidige Beeldkwaliteitsplan Buitengebied is geëvalueerd en er duidelijkheid
is over de status van dit plan.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43