Begroting 2021

2. GreenLab 2030

Speerpunten

Wat willen we bereiken?

Een prima ondernemersklimaat met voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven in Someren.

Actiepunten Begroting 2021

Nr

2.3.1

Naam

Opstellen brede economische visie.

Planning

12-2021

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Louis Swinkels

Nr

2.3.2

Naam

Realiseren van nieuwe bedrijventerreinen

Planning

12-2021

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Louis Swinkels

Wanneer zijn we tevreden?

2.3.1

De brede economische visie is vastgesteld.

2.3.2

Als we in de huidige behoefte aan bedrijventerreinen kunnen voorzien.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43