Begroting 2021

4. Hart van Someren

Speerpunten

Wat willen we bereiken?

Een sfeervol, levendig en vitaal Dorpshart.

Actiepunten Begroting 2021

Nr

4.1.1

Naam

Uitvoeren nieuwe centrumvisie

Planning

03-2022

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Louis Swinkels

Wanneer zijn we tevreden?

4.1.1

Als de stakeholders een bijdrage leveren aan het uitvoeringsprogramma

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43