Begroting 2021

5. Bedrijfsvoering

Speerpunten

Wat willen we bereiken?

Een interactieve en betrouwbare organisatie die voldoet aan de hedendaagse maatschappelijke normen en wettelijke eisen.

Actiepunten Begroting 2021

Nr

5.1.1

Naam

Organisatieontwikkeling: uitvoering van het meerjarig actieplan ten aanzien van een interactieve en betrouwbare organisatie.

Planning

12-2022

Ambtelijk:

Theo van Leeuwen

Bestuurlijk:

Dilia Blok

Nr

5.1.2

Naam

Verdere doorontwikkeling van de dienstverlening zowel op het vlak van digitalisering als persoonlijk contact.

Planning

12-2022

Ambtelijk:

Marc Dieteren

Bestuurlijk:

Dilia Blok

Nr

5.1.3

Naam

Omgevingswet implementeren op basis van het programmaplan (2018).

Planning

12-2021

Ambtelijk:

Theo van Leeuwen

Bestuurlijk:

Dilia Blok

Nr

5.1.4

Naam

Zorgen voor adequate technische ict-infrastructuur.

Planning

12-2021

Ambtelijk:

Buck Messing

Bestuurlijk:

Dilia Blok

Nr

5.1.5

Naam

Onderzoek naar gewenste formatie griffie.

Planning

03-2021

Ambtelijk:

Theo van Leeuwen

Bestuurlijk:

Dilia Blok

Nr

5.1.6

Naam

Voorbereiding en uitvoering bestuurskrachtmeting

Planning

12-2021

Ambtelijk:

Theo van Leeuwen

Bestuurlijk:

Dilia Blok

Nr

5.1.7

Naam

 Gemeentelijk vastgoed: Onderzoek naar het optimaliseren en rendabeler maken van

het gebruik van de diverse locaties.

Planning

06-2021

Ambtelijk:

Frank van Kruijsdijk

Bestuurlijk:

Dilia Blok

Wanneer zijn we tevreden?

5.1.1

We uitvoering geven aan de acties voor 2021.

5.1.2

We de dienstverlening verder ontwikkelen op basis van de Digitale Agenda 2020 en de

uitkomsten van het burgertevredenheidsonderzoek.

5.1.3

We de Omgevingswet implementeren op basis van uitgangspunten die door de raad zijn geformuleerd.

5.1.4

We beschikken over een ict infrastructuur die voldoet aan de toekomstige eisen van

beschikbaarheid, beveiliging en functionaliteit.

5.1.5

De raad een besluit heeft genomen over de gewenste omvang van de griffiefunctie en

deze is ingevuld.

5.1.6

Op basis van de voorbereiding in 2020 van de bestuurskrachtmeting, deze begin 2021

wordt uitgevoerd.

5.1.7

Als er een rapport is vastgesteld over positionering en gebruik van het gemeentelijk vastgoed

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43