Begroting 2021

3. Aantrekkelijk wonen

Speerpunten

Wat willen we bereiken?

Alle verkeersdeelnemers kunnen op een veilige en vlotte manier gebruik maken van de infrastructuur, zonder dat de omgeving daar te veel overlast van heeft.

Actiepunten Begroting 2021

Nr

3.2.1

Naam

 Een voorstel opstellen voor het verminderen of beperken van de gemeentelijke rol bij  
 verkeersveiligheidsbeleid

Planning

06-2021

Ambtelijk:

Frank van Kruijsdijk

Bestuurlijk:

Guido Schoolmeesters

Nr

3.2.2

Naam

Bevorderen snelle realisatie geluidsscherm A67

Planning

12-2024

Ambtelijk:

 Frank van Kruijsdijk

Bestuurlijk:

Guido Schoolmeesters

Nr

3.2.3

Naam

Vervolgonderzoek uitvoeren naar verbeteringsmogelijkheden verkeersafwikkeling Witvrouwenbergweg.

Planning

12-2022

Ambtelijk:

Frank van Kruijsdijk

Bestuurlijk:

Guido Schoolmeesters

Nr

3.2.4

Naam

Samen met belanghebbenden onderzoeken hoe verkeersoverlast door doorgaand verkeer in de kern Someren-Eind beperkt kan worden, inclusief duurzaam veilige aansluiting Kanaaldijk

Planning

03-2021

Ambtelijk:

Frank van Kruijsdijk

Bestuurlijk:

Guido Schoolmeesters

Wanneer zijn we tevreden?

3.2.1

Als er een voorstel is opgesteld voor het verminderen of beperken van de gemeentelijke rol bij het verkeersveiligheidsbeleid.

3.2.2

Als er is inzicht is in de termijn waarop het geluidsscherm gerealiseerd kan worden.

3.2.3

Als er een gezamenlijk gedragen voorstel voor de verbetering van de verkeersafwikkeling, dat vertaald kan worden in een integraal programma van eisen geschikt voor zodat besluitvorming.

3.2.4

Als er een onderzoek is opgesteld en  maatregelen zijn geadviseerd.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43