Begroting 2021

3. Aantrekkelijk wonen

Speerpunten

Wat willen we bereiken?

Het realiseren van een gedifferentieerd een aantrekkelijk woningaanbod voor alle doelgroepen in Someren waar het goed wonen is.

Actiepunten Begroting 2021

Nr

3.5.1

Naam

We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma voortvloeiend uit de woonvisie 2020

Planning

12-2022

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Guido Schoolmeesters

Nr

3.5.2

Naam

Ontwikkelen locatie 't Alfort

Planning

12-2021

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Guido Schoolmeesters

Wanneer zijn we tevreden?

3.5.1

Als de gestelde doelen uit de woonvisie 2020 worden gehaald.

3.5.2

Als er een (intentie)overeenkomst is overeengekomen met de eigenaar over de

toekomst van ’t Alfort”.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43