Begroting 2021

3. Aantrekkelijk wonen

Speerpunten

Wat willen we bereiken?

Someren is in 2030 klimaatrobuuster ingericht van de klimaatagenda.

Actiepunten Begroting 2021

Nr

3.3.1

Naam

Opstellen ontwikkelplan voor de Peelrijt c.a.

Planning

12-2021

Ambtelijk:

Frank van Kruijsdijk

Bestuurlijk:

Louis Swinkels

Wanneer zijn we tevreden?

3.3.1

Als we in 2021 een masterplan hebben voor de aanpak van de Peelrijt en omgeving.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43