Begroting 2021

3. Aantrekkelijk wonen

Speerpunten

Wat willen we bereiken?

Someren wil in 2050 energieneutraal zijn en duurzaamheid als integraal onderdeel van haar beleid verankert hebben op basis van de klimaatagenda.

Actiepunten Begroting 2021

Nr

3.4.1

Naam

Realiseren nieuwe milieustraat.

Planning

12-2021

Ambtelijk:

Frank van Kruijsdijk

Bestuurlijk:

Guido Schoolmeesters

Nr

3.4.2

Naam

Opstellen afvalstoffenbeleidsplan 2020.

Planning

06-2021

Ambtelijk:

Frank van Kruijsdijk

Bestuurlijk:

Guido Schoolmeesters

Nr

3.4.3

Naam

Regionale Energie Strategie (RES).

Planning

07-2021

Ambtelijk:

Frank van Kruijsdijk

Bestuurlijk:

Guido Schoolmeesters

Nr

3.4.4

Naam

Warmteplan Aardgasvrij voor de gehele gemeente.

Planning

12-2021

Ambtelijk:

Frank van Kruijsdijk

Bestuurlijk:

Guido Schoolmeesters

Nr

3.4.5

Naam

Bevorderen maatschappelijke acceptatie en urgentiebesef bij inwoners en bedrijven.

Planning

07-2021

Ambtelijk:

Frank van Kruijsdijk

Bestuurlijk:

Guido Schoolmeesters

Wanneer zijn we tevreden?

3.4.1

Als de nieuwe milieustraat is gerealiseerd.

3.4.2

Als een reëel bod voor de CO2-besparing aan het Rijk gedaan kan worden.

3.4.3

Als de eerste versie van het warmteplan Aardgasvrij is opgeleverd.

3.4.4

Wanneer (communicatie)activiteiten het maatschappelijk draagvlak en de participatie bevorderen.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43