Begroting 2021

3. Aantrekkelijk wonen

Speerpunten

Wat willen we bereiken?

Iedereen moet zich veilig voelen in zijn woon- en werkomgeving en zich veilig kunnen verplaatsen. Alle zaken die de komende jaren in het kader van veiligheid worden opgepakt, hebben hun basis in de Kadernota Integrale Veiligheid gemeente Someren 2019-2022. In deze nota worden ook de relaties gelegd met het Peel beleid en het Oost-Brabant beleid.

Actiepunten Begroting 2021

Nr

3.1.1

Naam

We geven uitvoering aan het VTH beleidsplan 2019-2022 en uitvoeringsprogramma IVB 2019-2020 en zullen hier op de gebruikelijke wijze over rapporteren.

Planning

03-2021

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Dilia Blok

Nr

3.1.2

Naam

 Onderzoeken wat de effecten zijn van minder lichtpunten en minder branduren van de
 openbare verlichting

Planning

03-2021

Ambtelijk:

Frank van Kruijsdijk

Bestuurlijk:

Guido Schoolmeesters

Wanneer zijn we tevreden?

 

3.1.1

We zijn tevreden als de veiligheidsbeleving in alle wijken als voldoende wordt beschouwd

3.1.2

We zijn tevreden als de effecten va n minder lichtpunten en minder branduren van de openbare verlichting bekend zijn.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43